Bio2HighTex / Kayser Bedrijfskleding

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteiten:

De doelstelling van het project is om vanuit een samenwerking tussen partners vanuit de keten, het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen en gezamenlijk duurzame innovatieve productoplossingen te realiseren.

Het unieke aan dit Bio2HighTex project is dat de werelden van Agro en High Tech in dit project samenkomen en elkaar versterken resulterend in innovatieve producten en processen gericht op een duurzame toekomst.

De herintroductie van natuurvezel als drager van nieuwe economische activiteiten in Oost-Nederland stoelt op een rijke cultuurhistorie en wordt door middel van dit triple-helix cluster duurzaam, meerjarig verankerd in diverse regionale bedrijvigheid.

De marktvraag is leidend voor de ontwikkeling van producten en componenten op basis van natuurvezels (confectie, geotextielen, bouwmaterialen en sportsystemen) en enkel door de keten te
betrekken bij deze ontwikkeling kunnen de juiste specificaties en markteisen worden bereikt.

Hierdoor ontstaat de zo gewenste focus, kan massa worden gegenereerd hetgeen versneld
leidt tot rendement in de vorm van omzet en werkgelegenheid.

 

De hierboven genoemde activiteiten worden mede mogelijk gemaakt
door de Europese Unie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Op-Oost logo