Een onvergetelijke eerste indruk ...
Kayser

Privacy

Kayser Bedrijfskleding (hierna: Kayser), gevestigd aan de Cromhoffsbleekweg 5, 7513 ET te Enschede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Heeft u vragen die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord dan komen wij graag met u in contact. Gelieve hiervoor een e-mail sturen naar info@kayser.nl.

Contactgegevens
Kayser Bedrijfskleding en bedrijfskostuums
Cromhoffsbleekweg 5, 7513 ET Enschede
053 – 8200 200
info@kayser.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kayser verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Financiële gegevens;
 • Lichaamsmaten
 • Allergieën
 • Overige informatie die betrokkene zelf verstrekt;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een formulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers. Wij raden wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen onder de 16 jaar, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Als u het vermoeden heeft dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige dan kunt u contact opnemen met ons via info@kayser.nl.

Daarnaast verwerken wij gegevens over eventuele allergieën. Er is weinig zo vervelend als huidirritatie tijdens het werk. Personen die hier gevoelig voor zijn, of een allergie hebben voor bijvoorbeeld synthetische vezels raden wij aan te kiezen voor een andere stof. Bij het verstrekken van deze informatie vragen wij expliciet uw toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kayser verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren;
 • Uw surfgedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op uw voorkeuren;
 • In het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kayser bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kayser deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Derden:

 • CRM leveranciers
 • Administratiekantoren
 • Accountantskantoren
 • Hostingleveranciers
 • ICT-bedrijven

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kayser gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De technische cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij een eerste bezoek aan onze website informeren wij de bezoeker hierover en vragen wij de vereiste toestemming voor het gebruik van deze cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden (mogelijk) ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Google, adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics: met Google Analytics meten we hoe u onze site gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. De cookies die hiervoor gebruikt worden zijn: _ga, _gat en _gid. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kayser en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kayser.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Kayser wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kayser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kayser.nl